הוראות שימוש

צילומי ההגהות נסדרו על זמן אמירתם, ולא על זמן הגהתם ויצאתם לאור (בתור ליקוט או כיוצ"ב).

ולדוגמא:

ההגהות על שיחת פרשת בשלח שבלקוטי שיחות חלק י''א (שיחה ב', ע' 55), אינם נמצאים בין צילומי שנת תשל"ד (זמן הגהת השיחה ויצאתה לאור בתור ליקוט), אלא בין צילומי שנת תשכ"ז, זמן אמירת השיחה.

ההגהות על שיחת מפרשת ואתחנן שבלקוטי שיחות חלק י"ד (שיחה א', ע' 12), נמצאים בין צילומי פרשת שלח (משנת תשכ"ב), משום דזו היתה זמן אמירת השיחה.

להליקוטים המיוסדים על יותר משיחה אחת, יש לבדוק בכל אחת מהמקמות.

כמה וכמה מהצילומים נתפרסמו במקומות שונים, ומצאנו לנכון ללקט גם אלה הכפולות, דלפעמים יש בזה מה שאין בזה.