ביאורי תניא \ שיעורים בספר התניא

הגהות ומענות בביאורי ספר התניא

הגהות על ספר שיעורים בספר התניא

לקוטי אמרים

שער היחוד והאמונה

אגרת התשובה