דף הבית

ברוכים הבאים לאתר "הגהות ומענות".

מטרת האתר אחת היא: ללקוט ולפרסום ההגהות והמענות אלו, רובא דרובא בגוכתי"ק, שיתוסף עי"ז חיות חדש ועומק חדש בלימוד תורת רבינו. [למאמר נאה על המעלה שבעיון ההגהות, ראה בהצילום דש"פ עקב תשכ"ג.] 

בליקוט זו יש שתי מעלות עיקריות. דבר ראשון, ידוע אשר רבו וגם רבו פירסום הגהות ומענות אלו בבמות שונות, וגם משונות, במשך השנים שאלחר ג' תמוז—והכל בבחינת ביזבוז האוצרות ממש. אלא, מכיון שרובא דרובא מהנ"ל התפרסם בתשורות לשמחות וכיו"ב, הרי רק כמות מועטת מאנ"ש ותמימים זכו לטעום מהאור כי טוב. ולכן, תועלת הראשון של האתר היא בליקוט של הצילומים באופן המשתמר, שכל מי שרוצה לעיין בהגהות רבינו שנדפסו באי-איזה תשורה מלפני עשר או עשרים שנה, הרי עכשיו הדבר בהשיג ידו. 

דבר שני, סידרנו כל הצילומים לפי זמן אמריתם, משנת תש"ח עד שנת תשנ"ב. סידור הצילומים באופן כזה מהוה כעין מפתח להגהות ומענות רבינו, שהרוצה לעיין בההגות על בשיחה מסויימת אינו צריך לדעת מראש האם ומתי נדפסו הגהות אלה, אלא בקל יכול לבדוק בין צילומי זמן אמרית השיחה, ומיד ימצא מבוקשו. 

ואנו תפלה, שעל ידי העיון בהכתי"ק המתפרסמים כאן—דהיא היא דבר רבינו ממש—יזכו לטעום תורה חדשה בתורת רבינו, ועד לתורה חדשה ממש, בעגלא ובזמן קריב.